Сотрудники

Дооталиева Аида Арыпбековна №77 жалпы билим берүү орто мектебинин директору
Өжөрбаева Сабира Манаповна Окуу-тарбия иштери боюнча директордун орун басары
Шаршенова Анара Аалиевна Тарбия иштери боюнча директордун орун басары
Жумагулова Жыпаркүл Дүйшенбаевна Окуу-тарбия иштери боюнча директордун орун басары
Бексултанова Айзаада Абдилкариевна Метод жетекчиси, адеп мугалими
Акжолтоева Нургуль Мукеленовна Көркөм өнөр,технология мугалими
Омурканов Темирбек Жумадилович Көркөм өнөр,дене тарбия мугалими
Жуманалиев Сыймык Майрамбекович Дене тарбия мугалими
Беккелдиев Сейитбек Рысбекович АЧД мугалими
Абдирайимов Рыскул Оңолбайевич Музыка мугалими
Абдрасулова Гулпана Асанбековна Гоеграфия мугалими
Абдрасулова Гулпана Асанбековна Метод жетекчи, биология мугалими
1 / 712345...»