№77 №77 жалпы орто билим берүү мектеби

Воспитательная работа

№ 77-орто                                                                                        Бекитилсин

мектеп                                                                            Директор :                 А.А.Дооталиева

 

 

   2019-2020- окуу  жылындагы  № 77 – орто  мектептин                

        тарбиялык   иштери   боюнча  иш — пландары

 

 

  1. 1. Тарбиялык  иш  чаралар  ( 9-бөлүмдөн  турат )

 Ата мекенди   сүйүүгө , адептүүлүккө , ыймандуулукка  тарбиялоо.

 

 

          Иштелүүчү   иштер

 

өтүү   убагыким  жооптуу
1.Класстар  боюнча   мамлекетибиздин

гимнин  программага   киргизүү  жана

үйрөтүү.

жыл  боюмузыка  муг.
2.Класс  жетекчилерге   ыймандуулукка

тарбиялоо  боюнча  иш  чараларды  тузүүгө   жардам.

чейрек  сайынТарбия иштери боюнча директордун орун басары Шаршенова  А.А
3.« Мекенди  даңктаймын»   окуучулар  арасында   конкурсноябрьТарбия иштери боюнча директордун орун басары Шаршенова  А.А
4.«Мамлекетибиздин   тарыхы   менен  танышуу»  тарых  музейине   экскурсия   1-4 кл.  5-7 класстароктябрь

ноябрь

Тарбия иштери боюнча директордун орун басары Шаршенова А.А
5.«Абийирдүүлүк — адамдык  белги»

( диспут)

декабрьТарбия иштери боюнча директордун орун басары Шаршенова А.А
6.«Мекенди   коргоо  ар бир атуулдун   милдети»жыл боюкл.жетекчилер
7.«Манастын  жети  осуяты,  анын  жаштарды  тарбиялоодогу  мааниси»   кл.  жетекчилер  үчүн   семинардекабрьТарбия иштери боюнча директордун орун басары Шаршенова А.А
8.«Ата  мекен, туулган жер»  тарбиялык  сааттаржыл боюкл.жетекчилер
9.«Манастын  жети осуяты» кл. тарбиялык   сааттар  (1-11 кл.чейин бөлүм  боюнча )Жыл  боюкл.жетекчилер
10.9-май жеңиш  күнүнө   карата   согуштун  ардагерлери  менен  жолугушуу,  согуш   ардагерлерине  арналган    тарбиялык  сааттар, куттуктоолорапрель

май

Тарбия иштери боюнча директордун орун басары Шаршенова А.А кл. жетекчилер

 

  1. Достук ,  ынтымак , көтөрүмдүүлүк

 

 

   Иштелүүчү  иштин  мазмунуӨтүү  убагыКим  жооптуу

 

1.Толерантуулук  (көтөрүмдүүлүк ) жана  тарбиялоо  ыкмалары ,  класс жетекчилер  үчүн  семинарСентябрь
2.«Достук  клубун  түзүү . Окуучулар  клубдун   мүчөлөрү   менен   иш  алып   баруу .СентябрьТарбия иштери боюнча директордун орун басары

Шаршенова А.А

3.«Класстагы   окуучулардын   ынтымагын  бекемдөө , класс  коллективин   түзүүгө»  карата  класс  жетекчилер   жүргүзгөн   иштери ;  анкета , тарбиялык  сааттарДайымаКласс  жетекчилер
4.«Тил  билүү –дил  билүү»  кечеНоябрьКыргыз   тил  мугалимдери
5.Достук , интернационалдык     тарбия  боюнча   класс жетекчилер   тажрыйбасы , Ачык   тарбиялык   сааттар  1-4  класстарДекабрьБашталгыч  класстын  завучу
6.«Орус  тили —  достуктун   тили»  предметтик  фестивальЯнварьОрус  тил мугалим
7.«Кыргызстанда   жашаган  улуттар , алардын  үрп  адаты ,  салты  жана   маданияты   5-7  кл.ачык  тарбиялык  сааттарФевральКласс  жетекчилер
8.Достукту , ынтымакты   данктайбыз  9-10  класстарда   ШОКМартКласс  жетекчилер

 

  1. Укук   тарбиясы

                 

   Иштелүүчү  иштин  мазмунуӨтүү  убагыКим  жооптуу

 

1.«Окуучулардын  укугун   коргоо»  клубун   түзүүСентябрьТарбия  иштери  боюнча  директордун  орун  басары Шаршенова А.А , укук  мугалими
2.Укук   коргоо  кызматкерлери  менен  жолугушуу   өткөрүү  8-11 класстарОктябрьТарбия  иштери  боюнча  директордун  орун  басары Шаршенова А.А
3.«Балдардын  укугу» жөнүндөгү конвенция .     (тарбиялык  сааттар )  1-7  клЖыл  боюКласс  жетекчилер
4.Кыргызстан  мамлекетинин   конституциясындагы  адамдардын   укуктары  жөнүндө  (1-11 кл)НоябрьКл.жетекчилер
5.«Жаш  өспүрүм,  сен  өз  укугунду   билесинби ?» кл.сааттар ( 5-9  кл )Декабрь   январьКл.жетекчилер
6.Окуучулардын  «укук  коргоо»  клубунун   мүчөлөрү  менен   маек ( тегерек  стол )Эки  айда  бир жолуТарбия иштери боюнча директордун орун басары Шаршенова А.А
7.«Укук,  эркиндик  бузуу,   кылмыш  жана  жаза»  — тарбиялык  ачык  сааттарОктябрь

Март

Апрель

Тарбия иштери боюнча директордун орун басары Шаршенова А.А.

Кл.жетекчилер

8.«Жаш  укукчулар»  конференцияАпрельКлубдун  жетекчиси
9.Конституция   күнүнө   карата   класстык  сааттарКл.жетечилер

 

  1. Эмгекке тарбиялоо

 

   Иштелүүчү  иштин  мазмунуӨтүү  убагыКим  жооптуу

 

1.Класстар   арасында   жайкы  эмгек   практикасынын   жыйынтыгын  чыгарууСентябрьТарбия иштери боюнча директордун орун басары Шаршенова А.А.
2.Класстарга  мектептин   аймагын , мектептин  ичинен  участокторду  бөлүштүрүү   жана  бекитип   берүүСентябрьТарбия иштери боюнча директордун орун басары Шаршенова  А.А.
3.«Жашыл  патруль»  клубун   түзүүСентябрь
4.Күз  майрамыОктябрьБиология  мугалими
5.Мектептин  территориясынын   тазалыгын   сактоо   үчүн  генералдык  уборкалар , ишембиликтерАйына  үч  жолуУюштуруучу
6.Мектептин  аймагын  жашылдандырууМарт   апрельАдминистрация
7.Кары  картандарга  жардам  көрсөтүүДайымаКл.жетекчилер
8.Окуу   китептерин  сактоо , урунуу боюнча  контрольАй  сайынЗавучтар , Кл.жетекчилер
9.Согуштун  жана  эмгектин  инвалиддерине   жардам  көрсөтүүДайымаАдминистрация
10.Эмгек  практикасын  өткөрүүИюнь, июльАдминистрация

 

5.Тартип бузуучулуктун   алдын  алуу 

          боюнча иштелүүчү   иштер

                        

   Иштелүүчү  иштин  мазмунуӨтүү  убагыКим  жооптуу

 

1.Ар  бир  окуучунун  жашоо  шарты , ата-энеси  менен   таанышууСентябрьКл.жетекчилер
2.Үй  бүлөөдө   шарты  оор , көп  балалуу , тарбия  берүүгө , билим  алууга  шарты  түзүлбөгөн   окуучулардын  үй  бүлөөлөрүн  каттоо.СентябрьКл.жетекчилер
3.ЖСМ :  наркотик , ичкилик , тамеки  чегүүнун  зыяны , СПИД  ж.б.  жугуштуу  ооруулар    боюнча кл.сааттар.СентябрьКл.жетекчилер
4.Мектептин   ички  каттоодо  турган  окуучулар   менен  жекече   иштерди  жүргүзүүДайымаАдминистрация  Кл.жетекчилер
5.Мектептин  инспектору  менен   окуучулардын   жолугушуусу.

( ангеме , маек )

Ай  сайынТарбия иштери боюнча директордун орун басары Шаршенова А.А.
6.ИДН да   каттоодо   турган  окуучулар   менен  жүргүзүлүүчү   жекече   иштерДайымаАдминистрация  Кл.жетекчилер
7.«Тартип  бузуу   жана  кылмыш» ( кл.саат  1-6 кл )ОктябрьКл.жетекчилер
8.«Кылмыш  жана  жаза» . (тарбиялык  саат  7-11 класстар )Чейрек  ичиндеКл.жетекчилер
9.«Риск» жана   ИДНдин  каттосунда   турган   окуучуларды   коомдук  иштерге   тартууДайымаКл.жетекчилер
10.Органдын  кызматкерлери  менен  окуучулардын  жолугушуусу «Кылмыш  жана  жаза» кодексинин  статьялары    боюнча  маекЧейрек  сайынТарбия иштери боюнча директордун орун басары Шаршенова А.А.

Кл.жетекчилер

11.«Мектептик  РЭКЕТ  жана  анын   зыяны»                                ( кл.саат  6 -11 кл . )Ай  сайынШаршенова А.А.

 

 

12.«Уурулук  кылуу» — бул  кылмышпы?»  «Кылмыш-  деген  эмне ?» 1-11 кл (баяндама )Чейректе  1 жолуКл.жетекчилер
13.«Өспүрүм»  рейдин  өткөрүү       ( тартиби  начар   окуучулардын  үйлөрүнө  баруу, ата  -энесине  жолугууЧейрек  сайынКл.жетекчилер
14.Тартип   бузуучулуктун  алдын  алуу  боюнча  жүргүзүлгөн   иштери  боюнчаНоябрь ,март,декабрь , апрельТарбия иштери боюнча директордун орун басары Шаршенова А.А.

Кл.жетекчилер

 

15.Тартип бузуунун  алдын  алуу  боюнча  мектепте  иштелген   иштин   жыйынтыгы  боюнча  отчетМайТарбия иштери боюнча директордун орун басары Шаршенова А.А.

 

  6.Окуучулардын  ден  соолугун , өмүрүн   коргоо

                   боюнча  иш   чаралар .

   Иштелүүчү  иштин  мазмунуӨтүү  убагыКим  жооптуу

 

1.Окуучулардын  №0 63  формасындагы  медициналык  карточкаларын   толуктооСентябрьМед.сестра
2.Жолдоо  жүрүү  эрежесин  окуучуларга  түшүндүрүүСентябрьКл.жетекчилер
3.МАИ  кызматкерлери   менен  окуучулардын  жолугушуусу ,Сентябрь
4. «Жашоонун  сергек  мунозу»   программасын   иштеп  чыгууСентябрьМугалимдер

Кл.жетекчилер

5.«Ден  соолук»  программасы  боюнча   окутууСентябрьАдминистрация

Мед.сестра

6.Окуучулардын  медицинналык   кароодон   өткөзүүОктябрьАдминистрация  мед.сестра
7.Медициналык   кароонун  жыйынтыгы   менен   ден  соолук  үчүн   атайын   мед  дарыгер   тобун  түзүүОктябрьАдминистрация

 

 

 

8.Граждандык   коргоону , өрт  коркунучу   боюнча   окуучуларга   сабак  өткөрүү ,  мугалимдер  үчүн  семинарОктябрьАдминистрация
9.

 

Өрт  коопсуздугуна   каршы    иштерди   талапка   ылайык   жабдууАвгустДиректор
10.Техникалык   коопсуздук   эрежеси  боюнча  окуучуларды  инструктаждан   өткөрүү            1-11  кл ( физика , химия , информатика , кол  эмгек , дене  тарбия  сабактарынан )СентябрьПредмет  муг.           кл.жетекчилер

 

11.Ден  соолук   борборунун  кызматкерлери  менен   окуучулардын  жолугушуусу ,(лекции)1 жолу  чейректеТарбия иштери боюнча директордун орун басары Шаршенова А.А., мед .сестра,
12.«Жугуштуу  оорулардан  сактану» Республикалык  кожвендиспансердин   врачтарынын  маегиЧейректен   1 жолукл.жетекчи
13.Наркология  диспансеринин   врачтарынын   кенеши1 жолуТарбия иштери боюнча директордун орун басары Шаршенова А.А.

Кл.жетекчи

14.Окуучулар   арасында  анкета  жүргүзүү» Жугуштуу   оорулар , алардан  сактанууну

билесинби ?»

ДекабрьКл.жетекчилер
15.   Жолдо  жүрүүнүн  эрежелерин   окутуу (1-7кл.)ДекабрьКл.жетекчи
16.«Жол  кырсыгынан   сактануу , травматизм»(класс жетекчилер.   отчету.)ЯнварьШаршенова А.А.
17.Ден  соолук  күнүн  өткөрүүМайДене тарбия муг.

Кл.жетекчи

18.Ден  соолугу   начар  окуучуларга   мектептен   тамак  уюштурууЖыл  боюДиректор

 

  1. Маданий массалык , спорттук иш  чаралар

 

   Иштелүүчү  иштин  мазмунуӨтүү  убагыКим  жооптуу

 

1.Спорт  клубдарды   түзүү : волейбол , баскетбол , футбол , теннис  (5-11  кл)СентябрьДене тарбия мугалими
2.Окуучуларды   спорттук  секцияларга   тартууСентябрьИйримдердин  жетекчилери
3.«Көнүлдүү  старт»  (1-4кл.)Октябрь
4.«Шамдагайлар   жана  ыкчамдар»(спорттук мелдеш     5-6  кл.)НоябрьДене тарбия мугалими
5.«Күчтүүлөр» (спорт. мелдеш    8-11 кл)Декабрь
6.Райондук , шаардык , республикалык   мелдештерге   даярдыкАр  бир декададаИйримдердин  жетекчилери
7.«Менин жашоомдо спорт»   (кл.с.)ЯнварьКл.жетекчилер
8.Республикабыздын   спорт  чеберлери   менен  жолугушууМартТарбия иштери боюнча директордун орун басары Шаршенова А.А.
9.Дене  тарбия   боюнча   окуучулардын   спорттук   нормативдеринин   аткарылышы,   дене   тарбия   мугалимдеринин  отчетуАр  бир декада  сайын
10.ЭкскурсияЯнварьКл.жетекчилер
11.Райондук , шаардык , республикалык   масштабдагы   мелдештерге   катышууПлан  боюнчаПред.муг
12.Туристик   жүрүштөрдү  уюштурууМайПред муг
13.Шаардык  музей , цирк , театр  жана  китепканаларга   барууМай  ай  сайынПред.муг.

Кл.жетекчилер

14.Спектакль   жана   окуган   китептери   боюнча   окуучулардын   көз  карашын , түшүнүгүн   билүү  максатында , конференция , дебат , диспуттарды   уюштурууАй  сайынКл.жетекчилер
15.Балдарды  коргоо  күнүн  белгилөөиюньУюштуруучу

 

  1.  Ата  энелер  менен   иштөө

 

 

   Иштелүүчү  иштин  мазмунуӨтүү  убагыКим  жооптуу

 

1. Мектепте  ата-энелер    чогулушун   өтүү .Чейрек  сайынКл.жетекчи
2.Мектепте   ата –энелерден   комитет  түзүүСентябрьДиректор
3.Окуучулардын  өздөштүрүү  жана  сабакка   катышуусун , тартип   бузуулары , чейректин  жыйынтыктары  боюнча   ата –энелерге   маалымдоо   үчүн   класстык   чогулуш   өткөрүүНоябрь

Январь

Апрель

Май

Администрация

Кл.жетекчилер

4.Мектепте  материалдык   жардам  көрсөтүү   үчүн   ата энелер   менен  бирдикте   спонсорлор   менен   иш  алып  барууөз  убагындаАдминистрация
5.Ата  энелер  комитетинин  кенешмесиАй  сайынАта энелер  комитети
6.Балдарды  тарбиялоодогу   кээ  бир  маселелер ( чогулуш)ЯнварьАдминистрация
7.Мектептин  ремонт  иштери   боюнча   ата-  энелер   менен   жүргүзүлүүчү   иштерАпрельАта –энелер

Ком.төрага

8.Тартиби   начар   окуучулардын   ата –энелери    менен  бирдикте   иш  жүргүзүүДайымаТарбия иштери боюнча директордун орун басары Шаршенова А.А.

Кл.жетекчилер

 

  1. Окуучулардын өзүн   өзү  башкаруусу   боюнча

 

   Иштелүүчү  иштин  мазмунуӨтүү  убагыКим  жооптуу

 

1.Окуучулардын  өзүн -өзү   башкаруу    органын  түзүү (  шайлоо  өткөрүү)СентябрьУюштуруучу
2.Окуучулардын  парламентинин кенешмесиАйына  эки жолуУюштуруучу
3.Окуучулар  органынын   мүчөлөрүң   башкаруу  ыкмасына   үйрөтүү (семинар)СентябрьАдминистрация
4.Окуучулардын  активистерин   мектептин   иштерине   катыштыруу:

-мектептин  туулган  күнү

-мектептик  дискотеканы  уюштуруу

-мектептик  лотерея  оюунун өткөрүү

-мектептик  аукцион оюунун өткөрүү

-дебат  клубунун   ишин  жетектөө

-жаны  жылдык  маскарад

 

Дайыма

 

 

 

 

 

 

Декабрь

Уюштуруучу
5.Окуучулардын  өзүн  өзү   башкаруу  органынын  жүргүзгөн   иши  боюнча  отчет .Жылына  эки жолуПарламент  мүчөлөрү

 

     Тарбия  иштери  боюнча  директордун  орун  басары:                 Шаршенова  А.А.

Обратная связь