№77 №77 жалпы орто билим берүү мектеби

Биздин №77 орто мектептин хор ийрими мектеп жетекчилиги менен бирге