ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

                                                                                                                                                                                                                                                                     Бекитемин

                                                                                                                                                                                                                                                                 №77  орто  мектебинин

                                                                                                                                                                                                                                              директору:             Дооталиева  А.А

 

2018–2019–окуу  жылында  №77  орто  мектебинде  

«Коррупцияга    каршы   кγрѳшүү»   жѳнγндѳгγ    иш–чаранын   планы.

Иш  чараМѳѳнѳтγКим  жооптуу     Аткарылышы
1. Бишкек шаарындагы мэриянын  14.06. 2017 жылы,№1\1 токтомунун, Билим берүү башкармалыгыгын 16.06.2017 жылы,                №224 ,Ленин райондук Билим беруу борборунун 17.07.2018 жылы,№ 112/1 буйруктары «Коррупцияга  каршы  курошуу»  боюнча    мугалимдердин  кенешмесинде  тушундуруу  жана      талкуулоо.    СентябрьДиректор                                  Дооталиева А.А.Мектеп  ичинде мыйзамсыз акча чогултпоо жонундо кол коюлду
2.Мектеп  ичинде  «Коррупцияга  каршы  курошуу»  боюнча  буйрук  чыгаруу  жана  комиссия түзүү.  СентябрьДиректор                      Дооталиева А.А.Мугалимдер буйрук менен таанышышып,томонкулор текшеруу комиссиясы болуп бир добушта шайланышты: Жумагазиев М.,Осмоналиева М., Акиренова  Б.,Мухамедиярова И.
3.Ачык   класстык  сааттарды  ѳтγγ   (8–11кл)

1.     «Келечекте ким болосун?»

2.      «Коррупция-деген эмне?

3.      «Менин  ѳлкѳм.»

4.      «Мектеп  менен  университеттин  айрымасы.»

5.       «Азыркы шайлоого коз карашын.»

                                   1.Бизнесмен.

                                   2.Иш  кананын   жетекчиси   жана  башка  ушул  сыяктуу.

      Октябрь

 

 

 

 

 

 

 

 

Тарбия  иштери  боюнча  директордун  орун   басары  Шаршенова А.А.

Класс  жетекчи

 

 

 

 

 

 

11кл.класс жетекчилери  Абдрасулова Г.А. Бектурганова А.Ш., Кожакунова Н.Ж. ачык класстык саат отушуп,5-11 класстар  психолог тарабынан берилген  тестерге  окуучулар жооп беришти.
4.«Менин  ѳлкѳмдγн  келечеги»,  «Депутат  болгум   келет»–деген  темада   дебат  ѳтγγ  (11  класстар)

 

      Ноябрь

 

 

         11   класс

класс  жетекчилер

 

Жогорку Кенештин депутаттары чакырылды: А.Касымалиева      Бактыбек у. Алымбек

 

 

5. Ата-энелер  чогулушун  өткөзүү:                                                            а)«Камкорчулар  кенешин»  түзүү, мүчөлөрүнө функцияларын тушундуруу.                                                                 б) «Биз  коррупцияга  каршыбыз!»(доклад)                в) Суроолор боюнча ата-энелердин, окуучулардын кайрылуусу.      25-26-                  НоябрьАдминистрацияАта-энелер  чогулушу томонку кун тартиби менен отту: 1.          1-чейректин жыйынтыгы                              2.Ата-эненин милдети жана окуучунун укугу.                       3             3.Ар кандай.                                    Ата-эне чогулушу ушул маселелерди талкуулап,Камкорчулар кенеши тузулуп Сагынова Нурзат торайым болуп шайланды.

Мыйзамсыз акча  жыйналбагандыгы жонундо мугалимдер жааматы кол коюп беришти.

6.Жат  жазуу,   сочинение,  диктант  жазуу  «Коррупцияны   кандай   тγшγнѳсγң»   (5–7 кл)                       Декабрь

 

класс   жетекчиси

 

 

5-8 класстар арасында «коррупция –деген эмне?»-деген темада жат жазуу беришти.

7.Аксакалдар  тобу,  ата–эне,  мектеп,  МТУ  «коррупцияга  кѳз  карашыңар»   (тегерек  стол.)

 

                      Январь

 

Тарбия  иштери  боюнча  директордун  орун   басары
8.«Коррупцияга  каршымын!»  Сγрѳт,  дубал   газета  конкурсу             (5–11 класстар)ФевральИЗО
9.Спорт   оюндарын   уюштуруу

«Биз   коррупцияга   каршыбыз!»

Март

 

   Дене  тарбия  мугалими
10.«Коррупция –  бул  кылымдын   ооруусу»  бурч  уюштуруу.                  Жыл бою   УюштуруучуОзун озу башкаруу уюмунун президенти  Бакытбекова Акылай «Коррупцияга каршымын!» бурчун мучолору менен уюштурду.
11.«Мен  таза   болоюн,   сен   таза  бол,  анан   коом  таза   болот»   (эссе–10  класстар)Апрель

 

   Класс  жетекчилер
12.Ишеним  почтанын  иштелиши.                    Сентябрь-Май.   Администрация Ишеним почтасы ар бир жумада 1 жолу текшерилип   турат.
13.ЖыйынтыктооМай   Тарбия  иштери  боюнча  директордун  орун  басары    Шаршенова А.А.

 

 

 

 

    Тарбия  иштери  боюнча       директордун  орун  басары                                     Шаршенова А.А.                                                                                                                                                                                                                             

 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ