Методикалык иштердин аткарылышы

              №77 жалпы орто билим берүү мектеби

                 Семинардын программасы

Темасы: Окуу-тарбия процессинде жаңы    ыкмаларды колдонуу менен

  мамлекеттик   стандарттын ишке ашышы

 

 

  “Окуу, билим көп  нерсеге жеткирет,   бул экөөнөн урмат- сыйды  көп көрөт”   (Ж.Баласагын)    

                Аткарылуучу иштин мазмунуПредметиКлассыӨтүү ордуУбагыКим жооптуу?
1Семинардын катышуучуларын каттооФойе8.30-9.00Мамбеталиева ЖЖ
2Ачылышы. Кыргыз  Республикасынын Мамлекеттик гимниЖыйын залы9.00-9.10
3  Мектеп тууралуу жалпы маалымат: №77 жалпы орто билим берүү мектебинин директору –Дооталиева Аида АрыпбековнаЖыйын залы9.10- 9.15
                   Сабактын  темасыАчык сабактар
5.“Соода бизнеси” Чет тили(англ)5-г кл24 каб.9.25-10.10Абдыраимова Нааркүл  Исагалиевна
6.“Кыргызстан”Чет тили(англ)9-б кл24 каб.10.20- 11.05Абдымамбетова Гүлмира
7.“Геометриялык  прогрессия”Алгебра9-б кл18 каб.9.25-10.10Абдыкайырова Венера
8.

 

“Эркин композиция” (Фантазия жана чыныгы  көрүнүш)Көркөм  өнөр5-г кл14-каб.10.20- 11.05Акжолтоева Нуркуль Мукеленовна
9.“Имя  прилагательное” (Сын атооч)Орус тили6-г кл32  -каб.10.20- 11.05Айдарбаева Эркингүл
10“Кыргызстан Улуу Ата Мекендик согуш жылдарында”Кыргызстан тарыхы9-г кл40 -каб.9.25-10.10Акматова Жылдыз
11.“Мой город Бишкек”Орус тили1-д кл51-каб.10.20- 11.05Байгороева Айжан
12. А.С. Пушкин “Капитанская дочка”Русская литература9а-кл26- каб.10.20-11.05Жусупова Айгүл
13.Н.А.Некрасов “Железная  дорога”Русская литература8-г кл32 -каб.9.25-10.10Оморов Марат
14.Көбөйтүндүдөн жана бөлчөктөн тамыр чыгарууга  көнүгүү иштөөМатематика8-г кл18 –  каб.10.20- 11.05Молдокеримова Ажар Жөлөгөновна
15. Айкындооч мүчөлөрКыргыз тили8-б кл 44-каб.9.25-10.10Ешманбетова Гүлкайыр
16.“А.Осмоновдун чыгармалары  жана ырларынан көркөм окуу”Кыргыз адабияты9-а кл 26-каб.9.25-10.10Сагынбаева Гүлнара
17.  Маселе иштөөФизика,информатика

(интегралдашкан сабак)

 10–кл№1 – каб9.25-10.10Алтымышова Аида

Өмүракунова  Гүлбарчын

18.“Таранчы”Адабий окуу3-в класс51 -каб9.25-10.10Бөлөкбаева Махабат
19.“Канаттууларга кайрымдуу бол. Камкордук.Адеп2-а28-каб.9.25-10.10Чомотоева Надира Керимкуловна
20. Мисал,маселе иштөөМатематика3-а кл47-каб.9.25-10.10Көчөтөва Ырыскүл Жолдубаевна
21.  “Казакстан”Мекен таануу 4-в кл47-каб10.20- 11.05Эгембердиева Тилек

Райымбековна

22.

 

Бөлүүнүн касиеттериМатематика4-г кл50-каб10.20-11.05Мурзабекова Сонункан Тойчуевна
23.Конокторго сөз,жыйынтыктооСабактын    аягында10.10-11.20;           11.10-11.30

 

Бишкек-2019, 29-январь

 

Класстердик сабактын иштелмелери

Ешмамбетова Г.У.8-Б кл.

Айкындооч мучолор

Сагымбаева Г.А.9-А кл.“А.Осмоновдун чыгармалары  жана ырларынан көркөм окуу”

Алыкул-Сагымбаева

Алыкул чыгарм.-слайд

Оморов Марат  8-г кл.

Н.А.Некрасов “Железная  дорога”Русская литература

Молдокеримова Ажар Жөлөгөновна 8-г кл.

Көбөйтүндүдөн жана бөлчөктөн тамыр чыгарууга  көнүгүү иштөө

кластердик сабак 8г–кл

Алтымышова Аида,Өмүракунова  Гүлбарчын

Маселе иштөө Физика,информатика(интегралдашкан сабак)

10-к

Маселе иштөө сабактын планы

Акжолтоева Нуркуль Мукеленовна 5-г кл

“Эркин композиция” (Фантазия жана чыныгы  көрүнүш)

Көркөм  өнөр

корком онор-Акжолтоева

Корком онор-Акжолтоева план

“Кыргызстан Улуу Ата Мекендик согуш жылдарында”

Акматова Жылдыз Кыргызстан тарыхы

9-г кл

Фото отчёт

Методикалык иштердин аткарылышы Методикалык иштердин аткарылышы Методикалык иштердин аткарылышы Методикалык иштердин аткарылышы Методикалык иштердин аткарылышы Методикалык иштердин аткарылышы Методикалык иштердин аткарылышы Методикалык иштердин аткарылышы Методикалык иштердин аткарылышы Методикалык иштердин аткарылышы Методикалык иштердин аткарылышы Методикалык иштердин аткарылышы Методикалык иштердин аткарылышы Методикалык иштердин аткарылышы Методикалык иштердин аткарылышы Методикалык иштердин аткарылышы Методикалык иштердин аткарылышы Методикалык иштердин аткарылышы Методикалык иштердин аткарылышы Методикалык иштердин аткарылышы Методикалык иштердин аткарылышы Методикалык иштердин аткарылышы Методикалык иштердин аткарылышы  Методикалык иштердин аткарылышы Методикалык иштердин аткарылышы Методикалык иштердин аткарылышы   Методикалык иштердин аткарылышы Методикалык иштердин аткарылышы  Методикалык иштердин аткарылышы Методикалык иштердин аткарылышы Методикалык иштердин аткарылышыМетодикалык иштердин аткарылышы

 

 

Методикалык иштердин аткарылышыМетодикалык иштердин аткарылышы

Усулдук бирикмелердин  декада учурундагы иш пландары:

Методикалык иштердин аткарылышы Методикалык иштердин аткарылышы Методикалык иштердин аткарылышы Методикалык иштердин аткарылышыМетодикалык иштердин аткарылышы Методикалык иштердин аткарылышы Методикалык иштердин аткарылышы Методикалык иштердин аткарылышы  Методикалык иштердин аткарылышы