Информация для родителей

Бекитемин:

№77 орто билим берүү мектебинин директору

_____________ Дооталиева А.А.

№77 ЖАЛПЫ БИЛИМ БЕРҮҮЧҮ ОРТО МЕКТЕБИНИН ЖАНА ОКУУЧУЛАРЫНЫН АТА ЭНЕЛЕРИНИН (МЫЙЗАМДУУ ӨКҮЛДӨРҮНҮН) КЫЗМАТТАШУУСУ ЖӨНҮНДӨ

КЕЛИШИМИ

№77 орто мектеби                                                                   «___» _________2018ж

 

№77 жалпы билим берүүчү орто мектеби,биринчи тарап директор Дооталиева А.А.  мектептин уставынын негизинде, экинчи тарап ата-эне (мыйзамдуу өкүлү) _атасы_______________________________________________________________________________________________________энеси________________________________________________________________________________________________________

2017-2018- окуу жылында «______» классынын окуучусу

____________________________________________________________________

кызыкчылыгы үчүн учурдагы эки тараптуу келишим түзүштү.

 

Эки тарап мамлекеттик стандартка ылайык жашы жете элек өспүрүмдүн жалпы орто же жалпы негизги билим алуусуна ыңгайлуу шарттарды түзөт.

Мектеп өзүнүн ишмердүүлүгүндө «Билим берүү жөнүндө» мыйзамынын, КР Билим берүү министрлигинин типтүү жобосунун жана буйругунун, мектептин Уставынын  негизинде иш алып барат.

Мектеп төмөндөгүдөй график менен иштейт;

1 смена  800 1300                                     

2 смена  1330 1830                                              

 

Окуу жылынын узактыгы майрам жана каникул күндөрүн эсептебегенде 1- класстарда  33 окуу жумасын, 2-4-класстарда 34 окуу жумасын, 5-11-класстарда  экзамендик  учурду эске алуу менен 34–36 га чейин окуу жумасын түзөт.

1-класстарда сабактан узактыгы 40 минута, 2-11-класстарда 45 минутаны түзөт.

1-5-6-класстар үчүн жумасына 5 күндүк, калган класстар  иш тартиби бекитилди.

 

Тараптардын милдеттери

Мектептин милдеттери;

 1. Окуучунун интеллектуалдык, нравалык, эмоционалдык жана физикалык өнүгүшүнө жагымдуу шарттарды түзөт жана анын жөндөмүн ар тараптуу өнүктүрөт.
 2. Окуучунун эркиндигин жана укугун коргоо кепилдигин алат.
 3. Окуучунун окуу  процесси учурунда ден соолугу жана өмүрүнө жана көрсөтүлгөн санитардык гигиеналык ченемдердин,  талаптардын, эрежелердин сакталышына жооп берет
 4. 1-11-класстардын окуучуларынын мамлекттик билим берүү стандартындагы ар бир предметтер боюнча окуу планынын чегинде акысыз   билим алуусуна кепилдик берет.
 5. Окуу планы, жүгүртмө,билим берүү программалары, окуу китептери менен окуу процесстерин уюштурууга милдетүү.
 6. Кошумча билим берүү кызматтарын; ийримдерди, психологиялык  жардамдарды  көрсөтөт.
 7. Ата энелерге (закондуу өкүлдөргө)балдарды окутуу жана тарбиялоо боюнча жардам көрсөтөт.
 8. Окуучуларга социалдык жардам жана өз убагында ар кандай конфликттик  абалдарда жардам көрсөтөт
 9. Окуучулардын сабактардан жетишүүсү, билим берүү процессинин жүрүшү жана мазмуну менен ата энелерге таанышууга мүмкүнчүлүк берүү
 10. КР мыйзамдарына ылайык аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн балдарына мектеп  мүмкүнчүлүккө жараша жардам көрсөтө алат.
 11. Мектеп администрациясы, мугалимдер, класс жетекчилер ИДН менен биргеликте  рейдке  чыгышат.

Ата  эненин милдети

 1. Мектептин Уставында жазылган талаптарды жана мектептин ички тартип эрежесин сактайт.
 2. 1-класстарды ата-эне өзү алып келип, өзү алып кетет
 3. Окуучуну сабакка кечиктирбей алып келет
 4. Баланын мектептен сырткаркы убактагы коопсуздугу ата энелерге милдеттендирилет
 5. Окуучу сабакка келбей калган учурда мектепке келип класс жетекчиге же мектеп администрациясына жазуу жүзүндө билдирет.
 6. Окуучунун дайыма мектеп формасы менен келүүсүн камсыздайт.
 7. Окуучунун ийгиликтүү билим тарбия алуусу үчүн керектүү окуу куралдары жана дене тарбия сабагында спорттук форма менен камсыз кылат.
 8. Мектеп менен биргеликте баланын сабактагы жетишүүсүн көзөмөлдөө үчүн күн сайын күндөлүктөрүн текшерип жуманын аягында кол коет.
 9. Ата энелер чогулушуна жана окуучунун окуу тарбия маселелери боюнча жекече аңгемелешүү үчүн класс жетекчи, мектеп администрациясы чакырган учурда мектепке келет
 10. Мугалимдер жана балдар менен баарлашууда этикалык,моралдык ченемдерди сактайт.
 11. Окуучунун күнөөсү менен мектептин мүлкүнө зыян келтирилген учурда мектептин ички тартип эрежесине ылайык келтирилген зыяната эне тарабынан калыбына келтирилет.
 12. Жашаган жери боюнча дареги жана телефону өзгөргөн учурда өз убагында класс жетекчиге билдирет.
 13. Кечки саат 2200 кийин эшке чыгарбоого милдеттүү.
 14. Чет өлкөгө кетип жаткан учурда балдарын туугандарыныкына таштап кетсе , баласынын коопсуздугун, бардык укуктарын сактоо милдети тапшырган кишиге милдеттендирилет.   Балдардын жоопкерчилигин өз мойнуна алган адам ата-эне менен бирге нотарустан күбөлөндүрүлгөн тил кат тапшырат. Бул учурда келишим ата-эненин ордун баскан адам менен түзүлөт.

Тараптардын укуктары

Мектептин укугу;

 1. Мектептин өнүктүрүү программасын, билим берүүнүн мазмунун, формасын, методун аныктап, окуу планын корректирлеп, окуу программасын жана окуу китептерин тандайт.
 2. Мектептин Уставына ылайык иштөө режимин аныктайт( каникулдардын мөөнөтү, сабактардын жүгүртмөсү, нөөмөттөрүн)
 3. Окуучунун сабак калтыргандыгына карабастан, окуу жүктөмүнүн толук көлөмдө аткарылышын талап кылат.
 4. Мектептин Уставынын негизинде тартип бузган учурда дисциплинардык жаза колдонот жана керектүү учурда сыйлайт.
 5. Сабактан себепсиз көп калганда, үй бүлөлүк зордук зомбулукка кабылганда, кароосуз калганда, турмуш шарты оорлогондо, одоно тартип бузганда жашы жете элек өспүрүмдөр менен иштөө комиссиясына кайрыла алат

 

Ата  эненин укугу

 1. Уставга ылайык мектеп турмушундагы ар кандай иш чараларга активдүү катыша алат
 2. Кошумча билим берүү кызматтарын уюштурууда жана билим берүү процессине тиешелүү өзгөртүү киргизүүдө өз сунуштарын бере алат.
 3. Мектеп администрациясынын уруксаты менен сабакка катыша алат.
 4. Ар кандай конфликтерди сүйлөшүү жолу менен чечүүдө класс жетекчинин, мугалимдин, мектеп администрациясынын иш аракетине жана чечимине макул болбогон учурда Укук бузууларды алдын алуу кенешине кайрыла алат.

Келишим эки  нускада   даярдалып, 1-окуучунун өздүк делосунда, 2-ата-эненин колунда болот.

Келишим кол коюлган күндөн тартып күчүнө кирет

Тараптардын колдору

 

Мектеп директору                                                                                                                                        Ата эне:

____________

 

Статьи для родителей

Скачать “Психологические особенности мальчиков и девочек подростков”

Скачать “Памятка родителям о физическом наказании”

Скачать “Компьютерная зависимость у подростков”

Скачать “Подрастковый возраст”

Скачать “Профилактика асоциального поведения у подростков”

Скачать “Иммунитет на пять”

 

 

 

Это тестовая и редактируемая страница сайта

На этой странице возможно добавить:

 • Текст
 • Фото / Видео / Документы
 • Таблицы
 • Списки
 • Ссылки
 • Разные цвета

 

Image result for школаНа сегодняшний день, контентом называют информационно-содержательное наполнение какого-либо ресурса (сайта). К контенту относятся не только тексты, но и графика, мультимедиа. Наполнение сайта контентом является одним из самых важных этапов продвижения. Без информации сайт не имеет смысла, даже несмотря на то, что графически он создан профессионально и красиво. “Поисковые машины” запрограммированы выделять именно грамотное и уникальное содержание. Поэтому интересные и полезные статьи нужны Вашему сайту не только с информативной точки зрения, они также являются основным аспектом в вопросе успешного продвижении сайта и рейтинге поисковиков. Многие годы занятия seo-продвижением в Интернете, доказали на практике, что раскрутка с помощью уникальных статей даёт гарантированный результат и обеспечивает 100% попадание Вашего ресурса в ТОП-10 поисковых систем. Для хорошего индексирования ресурс должен быть наполнен именно грамотными и уникальными статьями, которые в то же время должны быть легки и интересны для восприятия посетителей сайта.